کلیدواژه‌ها = شاخص کلروفیل
تعداد مقالات: 2
1. اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-158

امین عباسی؛ فریبرز شکاری


2. واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی نور، عملکرد و اجزای عملکرد جو به الگوی کاشت و میزان بذر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 185-199

منا سلیمانی عبیات؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاء‌الله سیادت