کلیدواژه‌ها = غلظت پرولین
تعداد مقالات: 1
1. اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-158

امین عباسی؛ فریبرز شکاری