کلیدواژه‌ها = برهمکنش ژنوتیپ × محیط
بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش جو با استفاده از روش های AMMI و SHMM

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 245-257

10.22124/cr.2021.18343.1637

علی براتی؛ حسن زالی؛ ایرج لک زاده؛ شیرعلی کوهکن؛ جبار جعفربای؛ ارش حسین پور؛ مهدی جباری؛ اکبر مرزوقیان؛ معصوم خیرگو


پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 249-259

10.22124/cr.2020.14791.1529

مجتبی جوکار؛ محمدرضا شیری؛ راحله خادمیان؛ رقیه امینیان


بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 157-167

10.22124/c.2019.13311.1492

هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا