کلیدواژه‌ها = عملکرد علوفه
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 591-603

امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


2. اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در چین های برداشت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-253

گیلوا احمدی مطلق؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی؛ عزیز فومن؛ علی اعلمی


3. اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-202

فرشید علیپور ابوخیلی؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ حمیدرضا مبصّر