کلیدواژه‌ها = تجزیه به مولفه های اصلی
ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت دانه ای با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 281-295

10.22124/cr.2023.24569.1769

ابراهیم سوری لکی؛ سید حسن مرعشی؛ وحید جوکارفرد


ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نان تحت شرایط اقلیم گرم و خشک جنوب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 209-225

10.22124/c.2018.10434.1398

سیروس طهماسبی؛ منوچهر دستفال؛ حسن زالی؛ مجید رجایی


بررسی کارایی صفات کمی مرفولوژیک و فنولوژیک ذرت (Zea mays L.) در تهیه دستورالعمل ملی آزمون‌های‌ تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 111-126

10.22124/c.2018.7689.1303

محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ آیدین حمیدی