کلیدواژه‌ها = پایداری
کاربرد نانو و نیترات آهن در کشت مخلوط گندم و نخود: رهیافتی به سمت کشاورزی پایدار

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 323-338

10.22124/cr.2021.18869.1650

لیلا سلیمانپور؛ سید محمدباقر حسینی؛ لیلا مأمنی؛ مصطفی اویسی