دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکنش برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد 6-بنزیل‌آمینوپورین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22124/cr.2022.21446.1708

مهدیه سادات حسینی؛ هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ رضا فتوت