نویسنده = اکبری، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه الگوی نواری HMW-GS با صفات کیفیت نانوایی در لاین‌های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم زاگرس و نوراستار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 185-194

نسرین اکبری؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولیزاده