نویسنده = علوی کیا، سید سیامک
تعداد مقالات: 2
1. رابطه الگوی نواری HMW-GS با صفات کیفیت نانوایی در لاین‌های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم زاگرس و نوراستار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 185-194

نسرین اکبری؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولیزاده


2. کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-93

نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده