نویسنده = سیه‌چهره، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیک القاء شده در ارقام برنج با استفاده از جهش زای شیمیایی اتیل متان سولفونات (EMS)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 309-318

محمد سیه‌چهره؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی‌تبار