نویسنده = تاج الدینی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاهچه های ذرت دانه ای (سینگل کراس 704)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 289-300

مریم تاج الدینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی سرچشمه پور