نویسنده = شیرزادیان خرم آباد، رضا
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از منابع کربن و فنل در محیط کشت به‌منظور القاء بهینه پروموتر ژن‌های بیماری‌زا در Agrobacterium tumefaciens

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 369-379

محمدصادق تقی‌زاده؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد