نویسنده = قیطران پورسهریق، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 321-334

شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده