نویسنده = صادق زاده، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 321-334

شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده


2. کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-93

نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده