نویسنده = ناصری میانکلی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کالوس‌زایی جنین بالغ و صفات زراعی در ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 421-435

رقیه ناصری میانکلی؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا زارعی؛ الهه سارویی