نویسنده = جعفرنژادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 227-237

علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی