نویسنده = نبی زاده، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 239-254

محبوبه نبی زاده؛ مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند