نویسنده = صبوری، عاطفه
تعداد مقالات: 2
2. مدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-135

حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس