نویسنده = پیرسته انوشه، هادی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین آستانه تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم تحت شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 235-248

مهدی شیران تفتی؛ هادی پیراسته انوشه؛ اشکبوس امینی سفیداب