نویسنده = فاضل‌نجف‌آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

حسینعلی رامشینی؛ مهدی فاضل‌نجف‌آبادی؛ محمدرضا بی‌همتا