نویسنده = اخگری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش کشت مستقیم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 315-329

حسن اخگری؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی اعلمی