نویسنده = شریعت، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تنوع آللی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم‌های پاییزه بومی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-77

فاطمه شریعت؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولی زاده