نویسنده = احمدی زاده، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 591-603

امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی