نویسنده = رحیمی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ترکیب‌پذیری و اثر ژن ها در لاین‌های اینبرد S7 ذرت با استفاده از روش دوم گریفینگ تحت شرایط بدون تنش و تنش کمبود آب

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 251-260

معصومه زمانی فاسی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ امین باقی زاده


2. مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-121

مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ