نویسنده = رشتچی، لیدا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خشک سالی اقلیمی در دوره زمانی کشت برنج در قسمت های مختلف استان گیلان با استفاده از شاخص SPI

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-43

لیدا رشتچی؛ مهدی پژوهش؛ اسماعیل اسدی؛ محمد رضا یزدانی