نویسنده = قجقی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت رقابت علف هرز پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با ارقام برنج هاشمی و خزر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 185-198

زهره قجقی؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری