نویسنده = درویش زاده، رضا
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه ارتباطی صفات کمی در به‌نژادی مولکولی غلات (مقاله مروری)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 271-298

هادی علی پور؛ رضا درویش زاده


2. شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-109

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی؛ ایرج برنوسی