نویسنده = طاهری راد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-66

علیرضا طاهری راد؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی؛ سرور خرم دل