نویسنده = خرم دل، سرور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-66

علیرضا طاهری راد؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی؛ سرور خرم دل


2. تأثیر سیستم‌های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-88

الناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی


3. بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-44

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری