نویسنده = احتشامی، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از شاخص های تحمل در تعیین بهترین روش مقاوم سازی ذرت علوفه ای هیبرید 540 به تنش خشکی در سطوح مختلف کود فسفر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 239-251

مهدی رمضانی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مظفر شریفی؛ محمدرضا چائی چی


2. کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-154

زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی