نویسنده = شکاری، فرید
تعداد مقالات: 2
2. اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-141

الهه شادان؛ جلال صبا؛ فرید شکاری