نویسنده = ابراهیمیان، الناز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیستم‌های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-88

الناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی