نویسنده = موسوی، سید سعید
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی آخر فصل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 155-173

سید سعید موسوی؛ مهدی زاهدی نو؛ مهرداد چایچی؛ محمد رضا عبداللهی


2. کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-130

سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی