نویسنده = کنفی لسکوکلایه، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-157

معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک