نویسنده = رحیمی پطرودی، الیاس
تعداد مقالات: 2
1. اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-202

فرشید علیپور ابوخیلی؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ حمیدرضا مبصّر


2. اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 149-163

الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی