نویسنده = علیپور ابوخیلی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-202

فرشید علیپور ابوخیلی؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ حمیدرضا مبصّر