دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 267-344 
تاثیر زهکشی سطحی میان‌فصل بر روند رشد، شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

صفحه 267-278

ماندانا پلنگی؛ نادر پیرمرادیان؛ ولی الله کریمی؛ بهمن امیری لاریجانی


ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ کش در کنترل بیماری سیاهک دروغی برنج

صفحه 279-292

فریدون پاداشت ‌دهکایی؛ لیلا نوربخش گیگلو؛ سید علی الهی‌نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ