دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 267-347 
شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

صفحه 321-334

شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده


بررسی جوانه‌زنی گیاه جو در محلول NaCl+CaCl2، آب شور طبیعی و خاک شور

صفحه 335-347

مختار اسکندری؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ سید خلاق میرنیا