نویسنده = بیژن یعقوبی
قابلیت رقابت علف هرز پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با ارقام برنج هاشمی و خزر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 185-198

10.22124/c.2018.7567.1307

زهره قجقی؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری


کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-56

10.22124/c.2018.6695.1259

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی