پایش بیماری‌های مهم گندم (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 383-397

10.22124/cr.2023.24375.1763

محمد علی آقاجانی؛ مهسا صناعی؛ مهدی آقاجانی


کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399

10.22124/cr.2020.14930.1532

مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر


اثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 399-415

10.22124/cr.2023.24778.1772

حسین نهتانی؛ محمود سلوکی؛ رضا اقنوم؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ بهنام بخشی


مقایسه‌ی آماری مقیاس‌های اندازه‌گیری شدت بیماری لکه خرمایی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22124/cr.2023.24577.1770

محمد علی آقاجانی؛ مهدی آقاجانی


بررسی تاثیر مخلوط ارقام در کنترل چهار بیماری برگی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22124/cr.2023.24379.1764

محمد علی آقاجانی؛ محمد رضوی


بررسی فنی و اقتصادی کاشت گندم آبی با خطی‌کار رایزبد (کشت بر روی پشته‌‌های بلند) و خطی‌کارهای رایج (مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22124/cr.2023.24292.1766

پرویز گلپرست؛ مهدی خانی؛ جبراییل تقی نژاد؛ نرگس بنائیان


بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات اگرومورفولوژیک با استفاده از تحلیل عاملی در شرایط کمبود روی (Zn)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22124/cr.2023.24502.1767

مریم هراتی راد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری