نویسنده = محمد رحمانی
بهینه‌سازی تولید ارزن پروسو با توجه به تاریخ کاشت و تجزیه و تحلیل رشد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-97

10.22124/cr.2023.25514.1786

فاطمه قربان نژاد؛ محسن زواره؛ محمد رحمانی


شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 239-250

10.22124/c.2018.8921.1359

محمد رحمانی؛ محسن زواره؛ آیدین حمیدی؛ گریت هوگنبوم؛ محمد زارع مهرجردی


اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 149-163

الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی