فرایند پذیرش مقالات

سردبیر و هیئت تحریریه نشریه "تحقیقات غلات" تمامی تلاش خود را برای انتشار مقالات علمی- پژوهشی ارسال شده به نشریه در کمترین زمان ممکن انجام می دهند.

فرایند پذیرش و انتشار مقالات علمی-پژوهشی در نشریه "تحقیقات غلات" شامل مراحل زیر است:

1- ثبت نام  نویسنده در سامانه

2- دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور

3- وارد شدن به سامانه نشریه با شناسه کاربری و کلمه عبور دریافت شده (بعد از وارد شدن در سامانه می توان کلمه عبور را به دلخواه تغییر داد)

4- ارسال فایل های مورد نیاز از طریق سامانه نشریه (شامل فایل اصل مقاله، فایل مشخصات نویسندگان، فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم اجازه انتشار)

5- دریافت ایمیل از سامانه نشریه مبنی بر ارسال فایل های مورد نیاز

6- بررسی اولیه فایل های ارسال شده توسط سردبیر و بررسی فایل اصل مقاله با فرمت نشریه تحقیقات غلات

7- اظهارنظر سردبیر در خصوص رد و یا پذیرش اولیه (در صورت پذیرش اولیه، ارسال مقاله به دبیر تخصصی جهت اظهارنظر تخصصی)

8- دریافت نظر دبیر تخصصی در خصوص رد یا پذیرش علمی مقاله (در صورت پذیرش، ارسال مقاله به داوران انتخاب شده توسط سردبیر)

9- انجام فرآیند داوری و دریافت نظرات داوران محترم (داوری مقالات به صورت دو سو کور صورت می گیرد)

10- ارسال نظرات داوران محترم به نویسنده جهت اصلاح و بازنگری

11- ارسال مقاله بازنگری شده توسط نویسنده از طریق سامانه نشریه

12- داوری نهایی و تطبیق نظرات داوران محترم با مقاله بازنگری شده

13- اعلام نظر نهایی داور محترم تطبیقی به سردبیر

14- ارسال مجدد مقاله به نویسنده جهت بازنگری مجدد و یا ارسال پذیرش به نویسنده از طریق سامانه نشریه

15- ویراستاری علمی و ادبی مقاله

16- ارسال مقاله ویراستاری شده به نویسنده جهت تایید نهایی

17- انتشار مقاله در سامانه نشریه تحقیقات غلات 

به طور خلاصه فرایند پذیرش مقالات در نشریه تحقیقات غلات به شرح ذیل است (این مراحل در نمودار زیر نیز منعکس شده است):

1- ارسال مقاله: نویسنده (گان) محترم برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی خود در این نشریه ابتدا لازم است مقالات خود را به صورت الکترونیک به سامانه نشریه ارسال نمایند. برای این منظور لازم است به سامانه نشریه وارد شده و ثبت نام نمایید تا شناسه کاربری و کلمه عبور برای شما صادر شود. اکنون با شناسه کاربری و کلمه عبور به صفحه شخصی خود وارد شده و روی گزینه "ارسال مقاله" کلیک کنید. مراحل ارسال مقاله را با دقت انجام داده و ضمن ثبت مشخصات تمامی نویسندگان، نویسنده مسئول مقاله را با دقت مشخص کرده و سپس فایل های مورد نیاز شامل فایل اصل مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم واگذاری حق چاپ مقاله که به تایید و امضای نویسندگان رسیده است را ارسال نمایید (کلیه فایل های مورد نیاز را می توانید از انتهای قسمت راهنمای نویسندگان دریافت نمایید). در انتخاب نویسنده مسئول دقت نمایید، زیرا پیگیری مراحل بعدی فقط از طریق نویسنده مسئول امکان پذیر خواهد بود. در ضمن با توجه به اینکه داوری مقاله به صورت الکترونیک انجام می شود، از اینرو فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتماً با پسوند doc یا docx باشد. نویسندگان محترم دقت نمایند که اصل مقاله که شامل تمامی جدول ها و شکل ها نیز می باشد، دقیقاً باید بر اساس "فرمت نشریه تحقیقات غلات" تهیه شود، چون در غیر این صورت، مقاله از روند بررسی حذف خواهد شد (روش تهیه مقاله بر اساس فرمت نشریه را می توانید از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت نمایید).

2- روند داوری و پذیرش مقاله: مقالات ارسال شده به نشریه، ابتدا از نظر فرمت تهیه مقاله بررسی شده و در صورت تایید فرمت، جهت داوری علمی و تخصصی به حداقل سه نفر از داوران ارسال می شود. در صورت دریافت نتایج داوری از حداقل دو نفر از داوران، متن داوری شده مقاله به همراه نظرات و پیشنهادات داوران به نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت اصلاح و یا پاسخ به نظرات داوران اقدام نمایند. در این مرحله، نویسنده مسئول فایل اصلاح شده مقاله را به همراه فایلی که در آن به تمامی نظرات داوران به تفکیک و با ذکر مشخصات پاسخ داده شده است، به سامانه نشریه ارسال می کند. نسخه اصلاح شده مقاله توسط سردبیر بررسی و جهت تطبیق نظرات داوران محترم، به یکی از داوران اولیه ارسال می شود. نظر داور تطبیق کننده توسط سردبیر نشریه بررسی می شود. در صورتی که داور تطبیقی تایید نماید که نظرات داوران اصلاح شده است، ضمن ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسنده مسئول، مقاله در روند ویراستاری و چاپ قرار می گیرد، اما اگر انجام اصلاحات توسط داور تطبیق کننده تایید نشود، مجدداً به نویسنده مسئول جهت اصلاح موارد مربوطه ارسال می شود. نویسنده مسئول لازم است مقاله را دقیقاً بر اساس مواردی که داور تطبیق کننده مشخص نموده است، اصلاح نموده و فایل نهایی اصلاح شده را مجدداً از طریق سامانه نشریه ارسال نماید. در این مرحله، فایل اصلاح شده نهایی توسط سردبیر نشریه بررسی می شود تا در صورت انجام اصلاحات مربوطه در روند پذیرش و چاپ قرار گیرد، اما اگر باز هم نظرات داوران اولیه و داور تطبیق کننده انجام نشده باشد، ضمن ارسال عدم پذیرش مقاله به نویسنده مسئول، مقاله از روند داوری خارج و از سامانه نشریه حذف خواهد شد.