راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی-پژوهشی «تحقیقات غلات»:

استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می­توانند مقالات علمی پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه­های مختلف علوم غلات را بر اساس دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ به صورت الکترونیک (برخط) به آدرس سامانه مجله (https://cr.guilan.ac.ir) ارسال نمایند. مجله هیچگونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات ارسالی ندارد. (راهنمای کامل نحوه نگارش و ارسال مقاله به فصلنامه تحقیقات غلات را می توانید از انتهای همین بخش دریافت نمایید).

نکات مهم برای ارسال مقاله:

1 ـ برای ارسال مقاله، ابتدا لازم است نویسنده مسئول مقاله به سامانه فصلنامه تحقیقات غلات مراجعه و ضمن ثبت­ نام، شناسه و رمز عبور مربوطه را تهیه کند.

2- پس از دریافت شناسه و رمز عبور، مراحل مختلف ارسال مقاله را به­ دقت انجام داده و اطلاعات مربوط به هر قسمت به­ ویژه نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و محل کار تمامی نویسندگان را به زبان فارسی و انگلیسی به­ همراه ترتیب اسامی نویسندگان به­ طور دقیق ثبت و در قسمت فایل­ های مورد نیاز برای ارسال مقاله، به فایل­ های اجباری مورد نیاز دقیقاً توجه نماید.

3- دقت شود که مقاله نباید به­ صورت کامل و به هیچ زبانی قبلاً در هیچ همایش یا نشریه ­ای چاپ شده باشد و یا همزمان ارسال شود.

4 ـ مسئولیت صحیح بودن ترتیب اسامی نویسندگان و کلیه مطالب مندرج در مقاله به­ عهده نویسنده مسئول مقاله است.

5 ـ مقاله باید مستخرج از تحقیقات نویسنده (گان) و در زمینه علوم مختلف وابسته به غلات باشد.

روش نگارش مقاله در فصلنامه تحقیقات غلات:

1 ـ مقاله باید روی کاغذ A4 با فواصل 2.5 سانتیمتر از هرطرف با استفاده از نرم افزار Word 2003 یا بالاتر با خط B Nazanin  شماره 12 و به صورت تک ستونی نوشته شود. تمامی کلمات انگلیسی با خط Times New Roman شماره 11 نوشته شوند.

2 ـ عنوان مقاله و هر یک از بخش ­های آن، به ترتیب با خط 16 و 12 ضخیم نوشته شود، فاصله سطرها 1.5 (1.5 line) و فاصله دو بخش از همدیگر یک خط باشد.

3 ـ عبارت­ ها و اصطلاحات علمی استفاده شده که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و عین آنها به صورت انگلیسی در داخل پرانتز در متن آورده شوند.

4 ـ کلیه واحدهای استفاده شده در متن باید از سیستم واحدهای بین المللی (SI) پیروی کنند.

5 ـ کلیه جدول­ ها و شکل­ ها در صفحات جداگانه­ ای در انتهای متن درج شوند.

6 ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (به ترتیب اولویت)، محل کار، رتبه علمی، آدرس و شماره تلفن در فایل جداگانه­ ای تحت عنوان "مشخصات نویسندگان" با هر دو زبان فارسی و انگلیسی (بالای صفحه فارسی و پایین صفحه انگلیسی) نوشته شود.

7 ـ اسامی علمی به کار رفته در متن و در فهرست منابع باید به صورت خوابیده (ایتالیک) نوشته شوند.

8 ـ حداکثر تعداد صفحات مقاله با احتساب جدول­ ها و شکل­ ها 15 صفحه باشد.

9- مقالاتی در روند بررسی و داوری قرار می­ گیرند که نگارنده مسئول مقاله علاوه بر فایل اصل مقاله و فایل مشخصات نویسنده (گان)، فایل های مورد نیاز دیگر شامل فرم تعهدنامه نگارنده (گان)، فرم تعارض منافع و فرم واگذاری حق چاپ مقاله که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است را ارسال کند. (کلیه فایل ها و فرم های مورد نیاز را می توانید از انتهای همین بخش دریافت نمایید). 

ترتیب بخش های مختلف مقاله:

هر مقاله به ترتیب شامل عنوان، چکیده فارسی به همراه واژه ­های کلیدی فارسی، مقدمه، مواد و روش ­ها ، نتایج، بحث (یا نتایج و بحث)، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی به همراه واژه­ های کلیدی انگلیسی است.

عنوان:

عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند. لازم است عنوان مقاله در وسط صفحه و مرکز سطر نوشته شود.

چکیده فارسی:

چکیده مقاله باید مختصر و بیانگر اهداف و مواد و روش تحقیق با تأکید بر نتایج حاصل از پژوهش باشد و از 250 کلمه تجاوز ننماید. لازم است در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی، مهمترین نتایج کاربردی و مورد استفاده پژوهش حداکثر در دو جمله ذکر شود.

واژه ­های کلیدی فارسی:

واژه­ های کلیدی باید در برگیرنده کلمات و اصطلاحات مهم پژوهش بوده و از 3 تا 6 واژه باشند. شایسته است از اصطلاحات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه­ های کلیدی استفاده نشود.

مقدمه:

در این بخش، ضمن شرح مختصری در باره موضوع پژوهش و نیز تبیین دقیق فرضیات و ضرورت اجرای پژوهش، به اندازه کافی به مطالعات و پژوهش­ های اجرا شده قبلی اشاره می­ شود و در انتهای مقدمه، اهداف پژوهش به صورت کاملاً روشن بیان می­ شوند.

مواد و روش ­ها:

این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد گیاهی و روش­ های مورد استفاده، نوع طرح آزمایش بکار رفته، روش ­های نمونه­ گیری و تجزیه آماری داده­ ها است. در ضمن، مواد و روش­ های جدید و ابداعی باید به صورت گویا و قابل تکرار تشریح شوند و در صورت اقتباس از روش­ های دیگران، فقط به ارایه اصول و ذکر منابع اکتفا شود.

نتایج:

در این بخش، نتایج حاصله و یافته­ های پژوهشی به روش­ های مختلف از قبیل شکل، جدول و یا توضیحات لازم بیان شده و از ارایه داده­ ها به صورت تکراری خودداری شود. در ضمن، برای تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود:

 • جدول: عنوان تمامی جدول­ ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در بالای جدول نوشته شود، اما کلیه کلمات و اعداد داخل جدول و نیز کلیه توضیحات زیر جدول فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند. برای تنظیم عنوان جدول­ ها، پس از ذکر کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود و سپس در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی ذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون­ های جدول به همراه کلیه اعداد متن جدول و توضیحات زیر جدول فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند. در تنظیم جدول ها، کلیه خطوط عمودی و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستون­ ها و خط افقی انتهای جدول رسم شود.
 • شکل: تمامی نمودارها، شکل­ ها و عکس­ ها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکل­ ها در زیر شکل و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود، اما کلیه کلمات و اعداد داخل شکل ها و نیز توضیحات روی محورها فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند. در تنظیم عنوان شکل­ ها، پس از ذکر کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود و سپس عنوان فارسی دقیقاً به انگلیسی ترجمه شده و در زیر عنوان فارسی ذکر شود. در ارایه نمودارها، ضمن نامگذاری محورهای نمودار فقط به زبان انگلیسی، واحدهای مربوطه نیز در داخل پرانتز به زبان انگلیسی نوشته شده و کلیه اعداد روی محورها نیز باید به انگلیسی درج شوند.
 • معادله: کلیه معادلات یا روابط ریاضی باید با دقت کافی در سیستم فرمول نویسی Word نوشته و به ترتیب شماره­ گذاری شوند، مانند (1)، (2)، (3) و ... شماره معادله باید از انتهای سمت راست خط حاشیه و در امتداد خط حاوی معادله در داخل پرانتز قید شود.

بحث:

در این بخش نتایج جاصل از پژوهش، تجزیه و تحلیل علمی شده و با توجه به اهداف پژوهش، میزان پاسخگویی نتایج به این اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. در انتهای این قسمت می توان پیشنهادهای علمی و عملی مناسب جهت استفاده دیگران را نیز ارایه کرد.

* این قسمت بنا به ضرورت می ­تواند به همراه "نتایج و با عنوان نتایج و بحث" بیاید.

نتیجه گیری کلی:

در این بخش، نتایج کلی، کاربردی، جدید و ناول حاصل از پژوهش در چند جمله بیان می­ شود.

سپاسگزاری:

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می ­شود، از سازمان­ ها و افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی در انجام پژوهش مؤثر بوده ­اند، سپاسگزاری می­ شود.

منابع مورد استفاده:

چگونگی استناد در متن:

لازم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. برای استناد به یک منبع در انتهای یک جمله، نام خانوادگی نگارنده (گان) به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود. مانند: در آزمایشی QTL های کنترل کننده تاریخ گلدهی در ارقام برنج ایرانی شناسایی شدند (Rabiei, 2004). در صورتی که چند منبع در انتهای یک جمله معرفی شوند، این منابع به ترتیب سال از منابع قدیمی­ تر به منابع جدیدتر و از سمت چپ در داخل پرانتز مرتب شده و برای جداسازی آنها از یکدیگر از نقطه-ویرگول " ; " استفاده شود، مانند: (Rabiei, 2007; Esfahani et al., 2008). اگر تعداد نگارندگان یک منبع بیش از دو نفر باشند، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس اصطلاح "و همکاران" (et al) به صورت خوابیده (ایتالیک) نوشته شده و پس از آن، نقطه و بعد ویرگول نوشته و سپس سال انتشار منبع دکر شود، مانند: (Esfahani et al., 2008). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته شود و سپس اسامی فارسی به لاتین و سال انتشار منبع به میلادی در داخل پرانتز قید ­شده و در ادامه آن مطلب مربوطه ذکر شود، مانند ربیعی (Rabiei,   2007) در آزمایشی که به منظور شناسایی QTL های کنترل کننده تاریخ گلدهی در برنج انجام داد . . .، رحیمی و ربیعی (Rahimi and Rabiei, 2009) با انجام تلاقی دای آلل در برنج . . .، اصفهانی و همکاران (Esfhani  et al., 2008) اثر زمان و مقدار مصرف کود نیتروژن را بر عملکرد دانه برنج مطالعه کردند.

تنظیم منابع:

 • کلیه منابع مورد استفاده اعم از منابع فارسی و لاتین به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده اول و در صورت لزوم، نگارندگان بعدی مرتب و در پایان مقاله ارایه شوند.
 • در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس حرف اول نام تمامی نگارندگان نوشته شده و سپس سال انتشار منبع ذکر شود و برای جدا کردن دو نگارنده آخر از عبارت and استفاده شود. اسامی نگارندگان و سال انتشار منبع به صورت ضخیم (Bold) نوشته شوند.
 • منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد، از قدیم به جدید مرتب شوند.
 • منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان با حروف c,b,a و ... پس از سال انتشار منبع در داخل پرانتز از هم متمایز شوند.
 • در انتهای منابع فارسی، عبارت (In Persian with English Abstract) در داخل پرانتز نوشته شود.
 • ذکر منابع بی­نام (Anonymous) و غیرقابل دسترسی مجاز نیست.
 • روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفاً در تارنماها موجودند، باید در تنظیم آن سند قید شود، مانند: Retrieved September 3 .
 • نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم ضخیم (Bold) نوشته شوند، اما نام کتاب، عنوان پروژه­ ها و مقالات غیر از مجلات علمی، با قلم نازک ذکر شوند.

چگونگی تنظیم منابع در نمونه مثال­ های زیر ارایه شده است:

1-    مجلات علمی چاپی:

Rabiei, B. 2007. Linkage map of SSR markers and QTLs detection for heading date of Iranian rice cultivars. Journal of Agricultural Science and Technology 9: 235-242.

Rahimi, M. and Rabiei, B. 2009. Evaluation of gene action and heritability of important agronomic traits in rice (Oryza sativa L.). Iranian Journal of Crop Sciences 10: 362-376. (In Persian with English Abstract).

Esfahani, M., Ali-Abbasi, H. R., Rabiei, B. and Kavousi, M. 2008. Improvement of nitrogen management in rice paddy field using chlorophyll meter (SPAD). Paddy and Water Environment 6: 181-188.

2-    مجلات الکترونیک:

Karimi, M., Esfahani, M., Biglouei, M. H., Rabiei, B. and Kafi-Ghasemi, A. 2009. Effect of deficit irrigation treatments on morphological traits and growth indices of forage corn in the Rasht climate. Electronic Journal of Crop Production 2: 91-110. Retrieved September 10, 2009, from http://www.magiran.com/magtocoasp?mgid=5543&number=6. (In Persian with English Abstract).

3-    کتاب غیر ویراسته:

Primrose, S. B. and Old, R. W. 2001. Principles of gene manipulation (6th Ed.). Blackwell Science Ltd.

4-    مقاله یا یک فصل از کتاب ویراسته:

Weeden, N. F. 1983. Plastid isozymes. In: Tanksley, S. D. and Orton, T. J. (Eds.). Isozymes in plant genetic and breeding. Elsevier Scientific Publication Co. Amsterdam, The Netherlands. pp: 139-156.

5-    سند یا گزارش اینترنتی:

Food and Agriculture Organization. 2008. Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 2010, from http://fao.org/crop/statistics.

6-    رساله ارشد یا دکتری:

Shirzadian Khorramabad, R. 2008. Molecular genetic regulation of developmental leaf longevity. Ph. D. Dissertation, University of Groningen, The Netherlands.

7-    همایش­ها:

Aalami, A., Lotfi, A. and Esfahani, M. 2003. Identification of pistachio cultivars and related species using Isozymes polymorphism analysis. Proceeding of The 7th International Congress of Plant Molecular Biology. June 23-28, 2003, Barcelona, Spain.

 

نحوه ارجاع به مطالب نشریه

استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بلامانع است.

 

دریافت فایل ها و فرم های مورد نیاز در فصلنامه تحقیقات غلات:

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

فرم تعهدنامه نگارنده (گان) مقاله

فرم تعارض منافع

فرم واگذاری حق چاپ مقاله