اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 862
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 554

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 380050
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 245197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 71 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
درصد پذیرش 20 %