اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 854
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 549

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 358783
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 234530
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 72 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 286 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
درصد پذیرش 20 %