اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 905
تعداد پذیرش 206
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 565

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 332
تعداد مشاهده مقاله 418441
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 258463
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 68 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
درصد پذیرش 23 %