اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 878
تعداد پذیرش 189
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 561

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 399019
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249919
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
درصد پذیرش 22 %