تماس با ما

استادان،محققین، دانشجویان و نویسندگان محترم مقالات در صورت نیاز می توانند سوالات خود را به ایمیل نشریه یا ایمیل سردبیر ارسال نمایند:

آدرس پستی نشریه: رشت، بزرگراه خلیج فارس (جاده رشت - تهران)، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، دفتر نشریات تخصصی دانشکده، ص.پ.  1314-41635

پست الکترونیک نشریه: cerealresearch@guilan.ac.ir

پست الکترونیک سردبیر: rabiei@guilan.ac.ir


CAPTCHA Image