درباره نشریه

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و انجمن علوم خاک ایران با توکل به خداوند متعال و در راستای تخصصی شدن مجلات  علمی ـ  پژوهشی کشور، مجله "تحقیقات غلات" را منتشر می­کند. این مجله نتایج تحقیقات علمی منتشر نشده در زمینه غلات و علوم وابسته به این گیاهان را منتشر خواهد کرد.

نشریه "تحقیقات غلات" به صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می­شود. مقالات علمی  ـ پژوهشی داخلی و خارجی در کلیه علوم مربوط به غلات از جمله زراعت، اصلاح نباتات، ژنتیک، بیوتکنولوژی، اکولوژی، فیزیولوژی، تغذیه و مدیریت خاک، آفات و بیماری ها و ... مورد ارزیابی و در صورت تأیید به چاپ خواهند رسید. هیأت تحریریه مجله از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحب­نظران داخلی و خارجی دعوت می­نماید که با ارسال مقاله و ارایه پیشنهادات ارزنده خود بر غنای علمی آن بیفزایند.

دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در نشریه تحقیقات غلات به صورت کاملا رایگان (دسترسی باز) می باشد. 

تمامی مقالات نشریه در سایت SID نیز نمایه شده و به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.

نویسنده می تواند در صورت تمایل نسخه ای از مقاله چاپ شده خود را در پایگاه هایی مانند ResearchGate یا Sherpa/Romeo  .بارگذاری کند

این نشریه برای بررسی مشابهت یابی مقالات از نرم افزار مشابهت یاب همیار سیناوب استفاده می کند.

در ضمن، فصلنامه تحقیقات غلات در هیچیک از مراحل بررسی، ارزیابی و داوری، پذیرش و انتشار مقالات، هیچ گونه هزینه و وجهی از نویسندگان مقالات دریافت نمی کند.

 

شناسنامه نشریه 
رتبه علمی علمی - پژوهشی
دوره انتشار فصلنامه
موضوع کلیه علوم مرتبط با غلات
زبان فارسی با چکیده انگلیسی
شاپا چاپی 2252-0163
شاپا الکترونیک 2538-6115
صاحب امتیاز دانشگاه گیلان
وبسایت نشریه https://cr.guilan.ac.ir
پست الکترونیک نشریه cerealresearch@guilan.ac.ir
پست الکترونیک سردبیر rebiei@guilan.ac.ir
تعداد دوره ها و شماره های منتشرشده 10 دوره - 37 شماره
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات  1 تا 3 روز
متوسط زمان فرایند داوری تا تصمیم گیری نهایی 2 تا 3 ماه