اعضای هیئت تحریریه بین المللی نشریه تحقیقات غلات

به اطلاع می رساند که سه تن از محققین برجسته دنیا، پروفسور آندریاس برنر رئیس بانک ژن موسسه IPK آلمان و رئیس انجمن اصلاح نباتات اروپا EUCARPIA، پروفسور جوهر علی استاد موسسه تحقیقات بین المللی برنج IRRI و پروفسور احمت راهی مرموت استاد دانشگاه ساسکاچوآن کانادا، به عنوان اعضای هیئت تحریریه بین المللی نشریه تحقیقات غلات پذیرفته شدند.