کلیدواژه‌ها = سفیدک پودری
پایش بیماری‌های مهم گندم (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 383-397

10.22124/cr.2023.24375.1763

محمد علی آقاجانی؛ مهسا صناعی؛ مهدی آقاجانی


ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت به سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم نان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-62

10.22124/cr.2022.23034.1740

مهدی زهراوی؛ محمد علی دهقان؛ حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد