کلیدواژه‌ها = تجزیه به مولفه‌های اصلی
شناسایی نمونه‌های ژنتیکی گندم نان متحمل به تنش گرمای انتهای فصل

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 231-247

10.22124/cr.2023.25872.1794

نازنین امیربختیار؛ مهدی زهراوی؛ یوسف ارشد؛ جواد مهدوی مجد؛ محمد حسین افزاز