نویسنده = کلیکانلو، ولی
تعداد مقالات: 1
1. اثر دبی و دمای هوای ورودی بر ویژگی های تبدیل و زمان خشک شدن سه رقم شلتوک در خشک کن بسترسیال با چرخه بسته

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 385-395

ولی کلیکانلو؛ محمد هاشم رحمتی؛ محمدرضا علیزاده؛ رقیه پورباقر